Motywacja do pracy z Rocky'm

Dzisiaj pokażę próbkę moich umiejętności w tworzeniu filmików motywacyjnych.
Prosta produkcja wykonana z wykorzystaniem filmu "Rocky" w którym doskonale pokazane były motywy walki z samym sobą podczas dążenia do wyznaczonego celu. Takiego zapału i wytrwałości życzę wszystkim.