Święto pracy, beatyfikacja JPII i długi weekend

Długi weekend przed telewizorem? To już chyba mało kto preferuje ten model spędzania wolnego czasu od pracy, mimo że byliśmy nauczeni spędzać 1 maja bardzo żwawo defilując w pochodach to teraz raczej wolimy aktywny wypoczynek gdzieś za miastem, lub na majówkach.
Tego roku zauważyć można było tego dnia jeszcze jeden kierunek udawania się Polaków. Tym miejscem jest Rzym, a dokładniej mówiąc Watykański plac przy bazylice św. Piotra.
Beatyfikacja najsłynniejszego Polaka ostatnich tysiąc leci, Jana Pawła II przyciągnęła tam chyba ponad pół miliona naszych rodaków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz